Mitt Erbjudande

Catani Productions, som består av mig Lotta Catani, erbjuder projekt- & produktionsledning inom all typ av marknadskommunikation, men främst inom event och reklam.

Bland kunderna finns eventbyråer och reklambyråer som behöver en extra resurs, men också direktkunder i behov av projektledare för att driva projekt från idé till genomförande – eller bara hjälp med en mindre del i ett större projekt.

Projekten kan ha väldigt olika karaktär och omfång – Ni väljer när och var i projektprocessen jag ska komma in.

Lotta_CataniLotta_CataniLC.city

Catani Productions erbjudande:

  • gedigen erfarenhet från arbete med marknadsföring och events
  • projektledning och koordinering på ett strukturerat och kontrollerat sätt
  • förmågan att omvandla strategiska beslut och kreativa idéer till praktisk tydlighet
  • handlingskraft och problemlösning
  • stort engagemang under hela processen